logolille

Royal Danes Norwegian Forest Cat

logolille

Skovkatte opdrættere

www.skovkat.dk Felis Jubatus v. Jette Eva Madsen.

www.gillian.dk v. Mette Rahm.

www.zekape.dk v. Lene og Per Kruse.

www.garpriket.se v. Ingererd Johansson.

www.sirmaxwell.com v. Lisbet Lindell.

www.sterrekatten.nl v. Lida de Jong og Fred Schara.

www.meroba.dk v. Mette Pedersen.

www.team-andersen.dk V. Tina og Steen Andersen.

 

Opdræt af Hovawart.

www.treernst.dk v. Karin og Claus Ernst.

Klubber, forbund mm.

Norsk Skovkattering Danmark, www.norskskovkat.dk special klub for den Norske Skovkat i Danmark.

DARAK, www.darak.dk dansk hovedklub.

Skogkattslingan, www.skogkattslingan.com special klub for  Norsk Skovkat i Sverige.